Послуги ОСП «ПЕРСОНАЛ-ЕКСПЕРТ»

ОСП «ПЕРСОНАЛ-ЕКСПЕРТ»:

  • сертифікує професіоналів з оцінки відповідності вимогам Технічних Регламентів і регулярно повторно підтверджує їх компетентність;
  • співпрацює з навчальними організаціями, що готують чи збираються готувати кадри в галузі оцінки відповідності вимогам Технічних Регламентів;
  • здійснює оцінку відповідності навчальних процесів і програм вимогам Технічних Регламентів.

Наглядання
за сертифікованим
персоналом
ПРОЦЕС
ПОВТОРНОЇ
СЕРТИФІКАЦІЇ

Технічний регламент (в Європі - Деректива) - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов’язковим. Він може також включати або виключно стосуватися вимог до термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва (згідно з Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (нов.); Законом України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності ").


Реєстр технічних регламентівВверх