Новини
22.09.2017 року відбувся науково-практичний семінар Держлікслужби, УФІЯ «Система управління
якістю, ДСТУ ISO 13485:2005 «Вироби медичні. Система управління якістю. Вимоги щодо
регулювання» та практичне застосування вимог Закон України «Про державний ринковий
нагляд і контроль нехарчової продукції» в частині застосування обмежувальних заходів, за
участю ТОВ ОСП ПЕРСОНАЛ-ЕКСПЕРТ, тема лекції: Схеми проведення оцінки відповідності -
гарантія, що відповідна продукція відповідає вимогам технічного регламенту, що застосовуються
до неї. Лектор: фахівець з сертифікації та оцінки відповідності ООВ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ» - Пиль
О.І.
17.08.2017 року відбувся науково-практичний семінар Держлікслужби, УФІЯ «Практичне
застосування Технічних регламентів щодо медичних виробів органами з оцінки відповідності та
органами державного ринкового нагляду» за участю ТОВ ОСП ПЕРСОНАЛ-ЕКСПЕРТ, ТОВ ОС
ПРОМСТАНДАРТ», тема лекції: Питання щодо декларації про відповідність
07.07.2017 року відбувся науково-практичний семінар Держлікслужби, УФІЯ за участю ТОВ ОСП
ПЕРСОНАЛ-ЕКСПЕРТ, тема лекції: Международный стандарт ISO / IEC 17024 «Оценка
соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала».
Важность сертификации персонала в европейской практике. Компетентность персонала.